Uslovi korišćenja

Autorska prava

Sav sadržaj bloga Kraljnedodjije.com možete slobodno preuzimati bez prava izmene originalnog sadržaja,  isključivo uz povratni link ka autorskom blogu, tj blogu Kraljnedodjije.com. Svako kršenje uslova korišćenja može biti predmet pokretanja postupka pred sudom u Beogradu, Republika Srbija. Bez obzira o kakvoj vrsti medija je reč, lice koje preuzima sadržaj u obavezi je da na vidljivo mesto istakne link ka originalnom izvoru.

Privatnost

Svaki unos ličnih podataka ostaje zaštićen i privatan. 
Kraljnedodjije.com blog ni pod kojima uslovima podatke neće ustupiti trećem licu.

Komentari

Svi komentari, koji na bilo koji način svojm sadržajem diskriminišu korisnike bloga na osnovu verske, nacionalne, rasne, seksualne i bilo koje druge pripadnosti, neće biti objavljeni. 
Kraljnedodjije.comzadržava pravo zabrane daljeg komentarisanja.

P.S

Sadržaj bloga Kraljnedodjije.com predstavlja lični stav autora. On, kao takav nema nameru da ikoga uvredi, omalovaži i diskriminiše. Ukoliko smatrate da je autor na bilo koji način povredio vaša autorska prava, molim – kontaktirajte autora.

Autor bloga

Đorđe Pavlović

Back to top